Privat policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

Innehåll

Cookies
Personuppgiftspolicy
Säkerhet
Teknik
Ändringar

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Hantera Cookie inställningar

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

 • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.
 • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
 • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

Nyckelknippans behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter för Nyckelknippan Förskole AB/ Nyckelskolan och Ängsnyckeln

Nyckelknippan använder säkra IT-system och digitala tjänster för utbyte av information mellan skola och hem. Informationen gäller elevens utveckling och utbildning. Nyckelskolan behandlar elevers personuppgifter i centrala system och digitala tjänster. Det är nödvändigt för vår myndighetsutövning t.ex. att dokumentera elevs kunskaper, sätta betyg, föra frånvaro eller ha skolpliktsbevakning.

Behandling av personuppgifter kan också göras i digitala tjänster för att arbeta pedagogiskt. Det är tillåtet enligt personuppgiftslagen PuL under förutsättning att man följer de riktlinjer som gäller när man behandlar personuppgifter. Skolans personal får utbildning om PuL. Åtkomsten till uppgifterna är begränsad av behörighetssystem. Endast den personal inom skolan som har någon form av anknytning till en elev, t.ex. klasslärare och mentor, får åtkomst till uppgifter om eleven.

Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt går att koppla till en specifik (nu levande) person är en personuppgift. Användningen av vissa digitala tjänster kräver att en del information om användarens personuppgifter lämnas till en leverantör av ett IT-system eller tjänst. Leverantören har skyldigheter, vilka regleras i ett biträdesavtal, som i enlighet med PuL tydligt anger vilka personuppgifter som används i ITsystemet eller tjänsten, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas. Syftet med användandet av personuppgifter måste vara tydligt uttryckt.

Personuppgifterna får inte återanvändas i andra syften. Särskilda skrivningar görs vad gäller säkerhet och sekretess. Härmed informerar skolan dig som är vårdnadshavare att behandling av personuppgifter avseende ditt barn sker i följande system.

Centrala system och digitala tjänster:

 • Infomentor – skolplattform
 • Google Education
 • Skolhälsovård
 • Skolans bibliotek (behandlar endast namn och klass)
 • Instagram (dokumentation av skolarbete, skolmåltider samt pedagogiskt material)
 • Websurvey – Behandlar ej personuppgifter. Endast anonyma enkäter.

Enligt GDPR

Som vårdnadshavare har du dels rätt att få reda på vilken information om ditt barn som behandlas i de IT-systemen och digitala tjänster som skolan använder och möjlighet att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Om du vill ha besked om vilka personuppgifter rörande ditt barn som behandlas är skolan skyldig att lämna ut uppgifterna. Detta görs kostnadsfritt högst en gång per kalenderår. Begäran görs skriftligen i en ansökan till Nyckelknippans ledning och ska vara undertecknad av den sökande. En sådan ansökan skickas till:

Nyckelknippan Förskole AB
Ledning
Box 19014
15225 Södertälje

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Teknik

Denna webbplats följer de standarder W3C har skapat för utveckling av moderna hemsidor. Det betyder att sidans information är separerad från dess design genom att HTML 5 används för att strukturera informationen, och att CSS används för att applicera designen. Denna webbplats är producerad av DigiFactory webbyrå i Halmstad.

Navigera med ditt tangentbord

I de flesta webbläsare som finns på marknaden idag finns möjlighet att navigera enbart med hjälp av tangentbordet (utan att använda sig av mus).

 • ALT + pil vänster tar dig tillbaka till sidan du sist besökte
 • ALT + pil höger tar dig ett steg framåt om du har backat med kommandot ovan
 • ENTER väljer en länk eller skickar formulär
 • TAB hoppar mellan länkar och formulärfält

De genvägar som finns tillgängliga på denna webbplats är:

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
 • 1 - Startsida

Sättet att använda sig av dessa genvägar skiljer sig lite beroende på vilken webbläsare du använder.

 • Mozilla FireFox trycker du ned ALT + SHIFT + (genväg) samtidigt.
 • Google Chrome trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Safari trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Internet Explorer trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt följt av ENTER
 • Opera trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.

Se fler tangentbordsgenvägar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår webbplats.

Nyckelskolan

Maria Montessori inspirerad skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs om Nyckelskolan

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola är en auktoriserad Skogsmulleförskola.

Läs om Ängsnyckeln

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs om Nyckelhälsan

Våra ledord

Kärlek, kunskap och respekt

Med kärlek som grund, fokus på kunskap och respekt för varje individ, ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas.

Läs mer

Ansök direkt online

Att ansöka till skolan online är enkelt och smidigt, och du kan göra det när det passar dig bäst.

Ansök här