Plan mot diskriminering och kränkande behandling

En plan för att främja lika behandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och hur vi ska åtgärda sådana händelser.

Nyckelknippans plan mot diskriminering och kränkande behandling levandegörs i verksamheten av all personal. På Nyckelknippan har barn/elevteamet till uppgift att fortlöpande följa upp värdegrundsarbetet i verksamheten samt årligen utvärdera planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Hela planen återfinns i pdf-dokumentet.

Filer

Nyckelskolan

En grundskola i Södertälje skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs om Nyckelskolan

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola är en auktoriserad Skogsmulleförskola.

Läs om Ängsnyckeln

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs om Nyckelhälsan

Våra ledord

Kärlek, kunskap och respekt

Med kärlek som grund, fokus på kunskap och respekt för varje individ, ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas.

Läs mer

Ansök direkt online

Att ansöka till skolan online är enkelt och smidigt, och du kan göra det när det passar dig bäst.

Ansök här