Hälsokontroller, hälsosamtal och vaccinationer

Eleverna erbjuds hälsobesök tre gånger under grundskoletiden. Hälsobesöken innebär kontroll av längd, vikt, syn, hörsel och rygg. Några gånger under grundskoletiden har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven.

Vaccinationer utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationsprogrammet omfattar difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ B), mässling, påssjuka och röda hund samt HPV (humant papillomvirus). Barn med ökad risk att smittas av tuberkulos och hepatit B erbjuds vaccin mot dessa sjukdomar.

Förskoleklassen

På Nyckelskolan utförs inskrivningssamtal i förskoleklass där vårdnadshavare och elev träffar skolsköterskan för information om skolhälsovården.
(På grund av corona pandemin har vi vissa restriktioner. Skolhälsovården försöker hitta alternativa lösningar för att nå ut med information.)
En hälsoenkät fylls i av vårdnadshavare. Skolhälsovårdsjournal upprättas.

Åk1

Varje elev medföljd av vårdnadshavare erbjuds träffa skolläkaren för kroppsundersökning och ett samtal kring mognad, inlärning och trivsel i skolan. Skolsköterskan mäter tillväxt och kontrollerar syn och hörsel.

Åk2

Skolsköterskan mäter tillväxt. Hälsosamtal med varje elev hos skolsköterskan, information inhämtas från lärare. Kontakt tas med vårdnadshavare om något avvikande framkommer.
Vaccinering mot mässling, påssjuka och rödahund(MPR).

Åk4

Skolsköterskan mäter tillväxt kontrollerar eventuellt syn och hörsel samt screenar skolios. Hälsosamtal hålls, information hämtas från lärare. Förnyade hälsouppgifter inhämtas ifrån vårdnadshavare. Kontakt med vårdnadshavare tas om något avvikande framkommer.

Åk5

Vaccinering mot HPV - 2 doser (Gardasil 9).

Åk7

Skolsköterskan screenar skolios och mäter tillväxt.

Åk 8

Hälsosamtal med en sammanfattning av elevens hälsotillstånd och utveckling. Information hämtas från lärare samt vårdnadshavare. Vaccinering mot difteri stelkramp och kikhosta (DTP).

Nyckelskolan

En grundskola i Södertälje skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs om Nyckelskolan

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola är en auktoriserad Skogsmulleförskola.

Läs om Ängsnyckeln

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs om Nyckelhälsan

Våra ledord

Kärlek, kunskap och respekt

Med kärlek som grund, fokus på kunskap och respekt för varje individ, ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas.

Läs mer

Ansök direkt online

Att ansöka till skolan online är enkelt och smidigt, och du kan göra det när det passar dig bäst.

Ansök här