Nyckelknippan Förskole AB - skola och förskola med eleven i fokus

Nyckelknippan i Södertälje består av Nyckelskolan som är en F-9 skola samt Ängsnyckelns förskola. Sedan starten 1994 utgår vi ifrån Maria Montessoris teorier som tillsammans med ledorden kärlek, kunskap och respekt möjliggör en unik pedagogisk småskalig miljö som vi så starkt värnar om.

Vi är stolta över våra pedagogiska miljöer, vårt kompletta och kompetenta pedagogteam och sist men inte minst våra härliga elever.

Tillsammans utvecklar vi morgondagens skola!

Läs mer om oss

Nyckelskolan

Maria Montessori inspirerad skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs mer om

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola i Montessorianpassad design.

Läs mer om

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs mer om

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook

  • Följ Nyckelknippan i sociala medier
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Kontakta oss