Om skolan / Förskolan

1994 startade Britt Sjöberg Nyckelknippan för att året därpå utvidga med Nyckelskolan. Pedagogik, organisation och service var tre viktiga ledord för henne. Utefter de orden satte hon mätbara mål för att försäkra föräldrar om att vi hade en bra pedagogisk verksamhet, en stabil organisation samt en bra service för föräldrar.

Nyckelknippan har fortfarande kvar lärare och pedagoger som arbetar kvar som tidigt fanns med då Britt byggde upp verksamheten. Idag har hon gått i pension och har lämnat över ansvaret till sina barn, Jane och Andreas. 

För att garantera alla barn en likvärdig utbildning arbetar vi nu efter Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Idag har vi tre ledord kärlek, kunskap och respekt och tillsammans anser vi att föräldrar kan vara säkra på att Nyckelknippan har en god pedagogisk verksamhet och en stabil personalgrupp. 

Elever som slutat på Nyckelskolan efter årskurs 9 klarar sig bra i livet. De är självständiga, vet vad de vill och kan. Många av dem har fått egna barn och flera väljer att placera sina barn på förskolan Ängsnyckeln och Nyckelskolan. Andra har även börjat arbeta här hos oss. Det tycker vi såklart är fantastiskt!

Andreas och Jane
Andreas och Jane

Nyckelskolan

En grundskola i Södertälje skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs om Nyckelskolan

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola är en auktoriserad Skogsmulleförskola.

Läs om Ängsnyckeln

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs om Nyckelhälsan

Våra ledord

Kärlek, kunskap och respekt

Med kärlek som grund, fokus på kunskap och respekt för varje individ, ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas.

Läs mer

Ansök direkt online

Att ansöka till skolan online är enkelt och smidigt, och du kan göra det när det passar dig bäst.

Ansök här