Om skolan / Förskolan

1994 startade Britt Sjöberg Nyckelknippan för att året därpå utvidga med Nyckelskolan. Pedagogik, organisation och service var tre viktiga ledord för henne. Utefter de orden satte hon mätbara mål för att försäkra föräldrar om att vi hade en bra pedagogisk verksamhet, en stabil organisation samt en bra service för föräldrar.

Nyckelknippan har fortfarande kvar lärare och pedagoger som arbetar kvar som tidigt fanns med då Britt byggde upp verksamheten. Idag har jag gått i pension och har lämnat över ansvaret till mina barn, Jane och Andreas. 

För att garantera alla barn en likvärdig utbildning arbetar vi nu efter Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Idag har vi tre ledord kärlek, kunskap och respekt och tillsammans anser vi att föräldrar kan vara säkra på att Nyckelknippan har en god pedagogisk verksamhet och en stabil personalgrupp. 

Elever som slutat på Nyckelskolan efter årskurs 9 klarar sig bra i livet. De är självständiga, vet vad de vill och kan. Många av dem har fått egna barn och flera väljer att placera sina barn på förskolan Ängsnyckeln och Nyckelskolan. Andra har även börjat arbeta här hos oss.

Det är naturligtvis jättekul att de vill komma tillbaka till oss och vi arbetar alltid utefter barnens och elevernas behov och efter frågan

Andreas och Jane

Andreas och Jane

Nyckelskolan

Maria Montessori inspirerad skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs mer om

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola i Montessorianpassad design.

Läs mer om

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs mer om

  • Följ Nyckelknippan i sociala medier
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Kontakta oss