Nyckelskolan grundskola

Grundskoleenheten Nyckelskolan består av låg- mellan- och högstadiet, där det i dagsläget går 260 elever, vi arbetar och verkar i Grusåsen Södertälje. I verksamheten arbetar det 42 anställda med olika kompentenser som bildar en helhet på Nyckelskolan.

Nyckelskolans ämneslärare/pedagoger ingår i olika arbetslag uppdelat i, F-3, 4-6 och 7-9. I varje arbetslag finns utbildade pedagoger och ämneslärare som har adekvat utbildning för det ämnesområde och den årskurs undervisningen sker inom.

Nyckelskolan arbetar från HT-2017 i olika utvecklingsteam. Utvecklingsteamens uppgift är att utifrån ett utbildnings och forskningsperspektiv utveckla verksamheten på skolan inom olika områden. I varje utvecklingsteam ingår representanter från varje arbetslag, där av uppstår en "röd tråd" genom hela verksamheten.

I Nyckelskolans elevhälsa ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, speciallärare och rektor. 

Nyckelskolan satsar på att servera elever och pedagoger näringsrik och ekologisk mat och all mat tillagas på skolan.

Att Nyckelskolans verksamhet vilar på en vetenskaplig grund är naturligt både utifrån Skollagen 1 kap 5 § och utifrån vår vision.

Nyckelskolans vision – kärlek kunskap respekt

Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad

 • Vi vill med kvalitet utbilda människor så att de når sin fulla potential.
 • Vi vill förmedla gedigen, relevant kunskap och ge förutsättningar att utveckla användbara förmågor och sociala färdigheter för en lokal och global värld i ständig förändring.
 • Vi vill väcka nyfikenhet, lust och motivation och på så sätt inspirera till nytänkande och livslångt lärande.
 • Vår människosyn innebär att alla är lika värda och ska få bästa tänkbara möjligheter att lyckas.
 • Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och präglas av närhet, trygghet och omsorg.
 • Vi skapar positiv nutid och en positivare framtid genom att utrusta människor att bli aktiva och ansvarstagande världsmedborgare som gör skillnad.
 • Ansvar, närhet, trygghet, omsorg och nyfikenhet är förutsättningar för lärande.

Vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter på Nyckelskolan:

Vi lutar oss mot och använder följande för att utveckla vår verksamhet och undervisning:

 • Läroplanen – för att följa och leverera vårt uppdrag.
 • Skollagen – för att följa skollagen.
 • Synligt lärande – för att ha elevernas lärande i fokus.
 • Framgångsrikt ledarskap i skolan – för att bli en framgångsrik skola.
 • Bedömning för lärande – kring bedömning för lärande/formativ och summativ bedömning.
 • Kollegialt/kollektivt lärande – för att vi tillsammans ska utveckla undervisningen.
 • Små barns lärande – med inriktning på förskolans kvalitet utifrån barns lärande.

De som arbetar på Nyckelskolan förväntas vara väl förtrogna med skolans vetenskapliga grund för att både på egen hand och tillsammans med kollegor utveckla undervisningen.

Nyckelskolan

En grundskola i Södertälje skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs om Nyckelskolan

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola är en auktoriserad Skogsmulleförskola.

Läs om Ängsnyckeln

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs om Nyckelhälsan

Våra ledord

Kärlek, kunskap och respekt

Med kärlek som grund, fokus på kunskap och respekt för varje individ, ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas.

Läs mer

Ansök direkt online

Att ansöka till skolan online är enkelt och smidigt, och du kan göra det när det passar dig bäst.

Ansök här