Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Nyckelknippans behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter för Nyckelknippan Förskole AB/ Nyckelskolan och Ängsnyckeln

Nyckelknippan använder säkra IT-system och digitala tjänster för utbyte av information mellan skola och hem. Informationen gäller elevens utveckling och utbildning. Nyckelskolan behandlar elevers personuppgifter i centrala system och digitala tjänster. Det är nödvändigt för vår myndighetsutövning t.ex. att dokumentera elevs kunskaper, sätta betyg, föra frånvaro eller ha skolpliktsbevakning.

Behandling av personuppgifter kan också göras i digitala tjänster för att arbeta pedagogiskt. Det är tillåtet enligt personuppgiftslagen PuL under förutsättning att man följer de riktlinjer som gäller när man behandlar personuppgifter. Skolans personal får utbildning om PuL. Åtkomsten till uppgifterna är begränsad av behörighetssystem. Endast den personal inom skolan som har någon form av anknytning till en elev, t.ex. klasslärare och mentor, får åtkomst till uppgifter om eleven.

Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt går att koppla till en specifik (nu levande) person är en personuppgift. Användningen av vissa digitala tjänster kräver att en del information om användarens personuppgifter lämnas till en leverantör av ett IT-system eller tjänst. Leverantören har skyldigheter, vilka regleras i ett biträdesavtal, som i enlighet med PuL tydligt anger vilka personuppgifter som används i ITsystemet eller tjänsten, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas. Syftet med användandet av personuppgifter måste vara tydligt uttryckt.

Personuppgifterna får inte återanvändas i andra syften. Särskilda skrivningar görs vad gäller säkerhet och sekretess. Härmed informerar skolan dig som är vårdnadshavare att behandling av personuppgifter avseende ditt barn sker i följande system.

Centrala system och digitala tjänster:

 • Infomentor – skolplattform
 • Google Education
 • Skolhälsovård
 • Skolans bibliotek (behandlar endast namn och klass)
 • Instagram (dokumentation av skolarbete, skolmåltider samt pedagogiskt material)
 • Websurvey – Behandlar ej personuppgifter. Endast anonyma enkäter.

Enligt GDPR

Som vårdnadshavare har du dels rätt att få reda på vilken information om ditt barn som behandlas i de IT-systemen och digitala tjänster som skolan använder och möjlighet att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Om du vill ha besked om vilka personuppgifter rörande ditt barn som behandlas är skolan skyldig att lämna ut uppgifterna. Detta görs kostnadsfritt högst en gång per kalenderår. Begäran görs skriftligen i en ansökan till Nyckelknippans ledning och ska vara undertecknad av den sökande. En sådan ansökan skickas till:

Nyckelknippan Förskole AB
Ledning
Box 19014
15225 Södertälje

Nyckelskolan

Maria Montessori inspirerad skola under ständig utveckling sedan starten 1994.

Läs mer om

Ängsnyckeln

Ängsnyckelns förskola i Montessorianpassad design.

Läs mer om

Elevhälsan

Nyckelskolans Elevhälsa arbetar efter Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan.

Läs mer om

 • Följ Nyckelknippan i sociala medier
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Kontakta oss