får enbart användas på nyckelskolan

Välkommen till oss!

Nyckelknippan Förskole AB
Org.nr.5564787397

Nyckelskolan, rektor tillika förskolechef Jane Westerbeg, tel 08-550 61510 val 4

Ängsnyckelns Förskola: Biträdande förskolechef Helena Svenssson, 08-550 61510 val 4

Företaget, postadress:

Nyckelknippan Förskole AB, box 190 14, 152 25 Södertälje

Företaget, fakturaadress:

Nyckelknippan Förskole AB, Bergsgatan 10, 152 41 Södertälje

Skolorna, besöksadresser:

Nyckelskolan, Ekensbergsgatan 34

Ängsnyckeln, Ekensbergsgatan 34

Skolorna, telefon samt mail:

Nyckelskolan: 08-550 61510 info@nyckelskolan.se

Ängsnyckeln 08 550 61510, info@angsnyckeln.se