Om oss

1994 startade jag Nyckelknippan för att året därpå utvidga med Nyckelskolan.  Pedagogik, organisation och service var tre viktiga ledord för mig. Utefter de orden satte jag mätbara mål för att försäkra föräldrar om att vi hade en bra pedagogisk verksamhet, en stabil organisation samt en bra service för föräldrar.

För att garantera alla barn en likvärdig utbildning arbetar vi utefter Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Grunden i mitt sätt att se på barns utveckling utgår ifrån Maria Montessoris teorier.

Idag har de tre ledorden kompletterats med kärlek, kunskap och respekt. Jag tycker fortfarande att vi kan försäkra föräldrar om att vi har en god pedagogisk verksamhet och en stabil personalgrupp. Vi har vidare en bra service till föräldrar.

Våra första elever har gått ut gymnasiet och klarar sig bra i livet. Dom är självständiga, vet vad de vill och kan. Vi har haft en fortsatt utveckling av Maria Montessoris teorier och jag tycker det fortfarande är lika roligt som jag tyckte 1994. Jag säger som Maria Montessori: " Att tjänar man barnet så tjänar man livet"!

Med Bästa Hälsning

Britt Sjöberg