Guldnyckeln är vår femårsavdelning och där vill vi ge barnen:

  • En tro på sig själv
  • Handledning att kunna själv
  • Ett ekologiskt förhållningssätt
  • Ett aktivt uteliv

Genom att:

Handleda, leka, forska, uppleva, lära, skapa och kommunicera. Vi erbjuder även skridskoskola och skogsutflykter för våra femåringar.

Så arbetar vi:

På våra förskolor ska barnen möta en miljö både ute och inne som stimulerar samtliga sinnen samt hjärnans utveckling. Vi ser till att varje liten människa utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar och vi lägger stor vikt på det lilla barnes första tre år.

Vi utgår ifrån Maria Montessoris grundsyn " Hjälp mig att hjälpa mig själv"!

Barninflytande

Genom att ha en genomtänkt miljö där allt är i barnets höjd ges eleven möjlighet till inflytande över sitt eget lärande.

Föräldrasamverkan

Forum för samråd, rektor tillika förskolechef Jane Westerberg tillsammans med representanter från föräldrarna, träffas under varje läsår.

Kontinuerliga utvecklingssamtal och föräldramöten genomförs varje termin.

Personal

Att vara handledare och göra miljön så inspirerande som möjligt.

Att stärka det enskilda barnet och hjälpa barnet att hitta sin självkänsla och sitt egenvärde.